-

MOST RECENT


|

Teknik Membakar Dan Menghancurkan Jin Dengan Ayat Kursi

Dari Abu Hurairah r.a. katanya, “Rasulullah saw. berkata, ‘Dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat Alquran. Setiap engkau membacanya di dalam rumahmu, dan saat itu setan ada di dalamnya, pasti dia akan keluar. la adalah Ayat Kursi.”
Ibn Qutaibah meriwayatkan, katanya, “Seseorang dari Bani Ka’b menuturkan .kepadaku, katanya, ‘Aku datang ke kota Bashrah untuk menjual kurma. Tetapi aku tidak menemukan satu rumah untuk ber-malam, kecuali satu rumah yang sudah penuh dengan sarang laba-laba.

Aku bertanya kepada beberapa orang di sekitar rumah itu, “Mengapa rumah ini?” Mereka menjawab, “Rumah ini ada yang menempati.” Aku lalu bertanya kepada pemiliknya, “Maukah Anda menyewakannya kepada saya?”
Orang itu menjawab, “Selamatkan diri Anda. Sebab, dalam rumah ini ada `Ifrit yang telah menjadikan rumah ini sebagai tempat tinggal-nya. Dia membunuh setiap orang yang memasukinya.”
“Sewakan kepadaku, dan biarkan malam ini aku bersama dia. Mudah-mudahan Allah SWT menolongku menghadapinya.”
“Terserah Anda sajalah,” kata pemilik rumah itu.
Aku pun bermalam di rumah itu. Ketika malam tiba, datanglah kepadaku sesosok makhluk yang sangat hitam matanya, dengan sinar merah laksana bara api. Dia memiliki bayangan gelap, dan men-dekatiku. Aku membaca Ayat Kursi seluruhnya. Maka ketika bacaan-ku tiba pada firman Allah yang berbunyi, Dan Dia (Allah) tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar, maka makhluk itu tidak mengatakan apa pun kepadaku. Kuulangi mem-bacanya beberapa kali, sampai bayangan gelap itu menghilang. Aku kemudian menuju salah satu sudut rumah itu, dan tidur. Esoknya, aku menemukan di tempataku melihat makhluk itu, sisa-sisa sesuatu yang terbakar dan menjadi bara. Kemudian aku mendengar suara, “Engkau telah membakar `Ifrit yang sangat besar.” Aku bertanya, “Dengan apa aku membakarnya?” Dia menjawab, “Dengan firman Allah yang ber-bunyi, Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.(Sayyid Muhammad Haqqiy An-Naziliy, Khazanah Al-Asrar Jalilat Al-Adzkar, Maktabah ‘Abbas Syaqrun, Kairo, hlm. 137.)Penjelasan Admin :

Maka mari kita cukupkan dengan membaca doa-doa yang disyari’ahkan untuk membunuh/mengusir jin, ketika sudah jelas tuntunannya maka jangan mencari cara lain lagi seperti memakai jimat, atau memohon bantuan jin/khodam “anu” yang sudah jelas keyirikannya atau menggunakan tenaga dalam, aji-aji kesaktian yang pada hakikatnya tetap meminta bantuan jin……..Mari kita langsung sandarkan diri kita hanya meminta pertolongan pada Allah semata…………….

Artikel Terkait:Posted by Baharuddin Sarjani on 5:18 PM. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

0 comments for "Teknik Membakar Dan Menghancurkan Jin Dengan Ayat Kursi"

Leave a reply

Terima Kasih Sebab Anda Telah Sudi Berkunjung ke Blog Portal thatbest...

News Update

Web hosting


Free TV Online

Recently Commented

Recently Added